(10-10-2017) Resultados finais do concurso-oposición do proceso selectivo para a provisión dos postos de traballo de mestras/es necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD SSCE0110 DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO.

 

(10-10-2017) Resultados finais do concurso-oposición do proceso selectivo para a provisión dos postos de traballo de mestras/es necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da programación AFD COMV0108 ACTIVIDADES DE VENDA.

 

 

 

 

(10-10-2017) Listado definitivo de alumnos/as do curso "SSCE0110 DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO".

(10-10-2017) Listado definitivo de alumnos/as do curso "COMV0108 ACTIVIDADES DE VENDA"