Convócase proceso selectivo, para a provisión, polo sistema de concurso-oposición, dos postos de traballo de mestras/es (persoal laboral temporal) necesarios para impartir os módulos formativos das especialidades da progrmaación AFD, exercicio 2017-2018.

Especialidade formativa (COMV0108) Actividades de Venda.

O prazo de presentación de instancias remata o venres día 22 de setembro ás 14:00 h.

Descargar convocatoria.

Especialidade formativa AFD 2017-2018 COMV0108  ACTIVIDADES DE VENDA 

Especialidade formativa AFD 2017-2018 IFCT0109: SEGURIDADE INFORMÁTICA

Especialidade formativa AFD 2017-2018 SSCE0110  DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO